Linkit

Kelan kuntoutus
http://www.kela.fi/kuntoutus

Kelan terapian palveluluvaus  

https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f

Kelan toimistojen osoitteet ja palvelunumerot

https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

Kelan palvelunumerot

https://www.kela.fi/palvelunumerot

Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus
http://www.puheterapeuttiliitto.fi/binary/file/-/id/107/fid/1318/

Suomen Puheterapeuttiliitto
http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/etusivu/

Aivoliitto
https://www.aivoliitto.fi/

Papunet
http://papunet.net/

Suomalaisen viittomakielten verkkosanakirja
http://suvi.viittomat.net/

Suomen änkytysyhdistys SÄY
http://www.ankytys.fi/

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
http://www.puhejakieli.fi/

Viitottu Rakkaus
http://www.viitotturakkaus.fi/