Tärkeimpiä täydennyskoulutuksia

 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille (2pv) 2020
 • GAS logopedisessä viitekehyksessä 2020
 • Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä 2020
 • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi 2020
 • Etäpuheterapiaa! verkkokoulutus 2020
 • Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa 2019
 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2019)
 • Introduction to Prompt: Technique workshop (3pv) 2019
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 2019
 • Kielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (2018)
 • Kommunikointisovellukset iPadilla 2018
 • PECS (Pixture Exhange Communication System) (2 pv) 2018
 • Puheen kuntoutuksen prosesseja (Savinainen-Makkonen/Kuutsa) 2018
 • Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen (Pati King-DeBaun) (3 pv) 2018
 • SOS Approach to Feeding (4 pv) 2018
 • PRT Pivotal Response Training (2 pv) 2018
 • Puheen ymmärtäminen ja kuntoutus lapsilla -workshop (1 pv) 2017
 • Neuropsykiatria NYT (2 pv) 2017
 • Terapeijan Äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin.
  • Kuinka K-äänne kuntoutetaan (1pv) 2017
  • Kuinka RSLDTN kuntoutetaan (1pv) 2017
  • Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan (1pv) 2017
  • Kuinka vokaalit kuntoutetaan (1pv) 2017
  • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa (1pv) 2017
 • Kättä pidempää: Helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 2017
 • GAS – Goal Attainment Scaling (3op) 2017
 • Apusanamenetelmä-koulutus (1pv) 2017
 • OPT (Oral Placement Therapy) 1 ja 2, Apraxia (6pv) 2016
 • Kipinöitä ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2pv) 2016
 • Working with Selective Mutism (2pv) 2016
 • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention (3pv) 2009
 • Luki-vaikeusriskin tunnistaminen ja taitojen tukeminen leikki-iästä esikouluun (2pv) 2008