Koulutus ja työkokemus

Olen valmistunut filosofian maisteriksi ja puheterapeutiksi Helsingin yliopiston Logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2002.

Olen työskennellyt 15 vuoden ajan Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon puheterapeuttina ja aloittanut ammatinharjoittajapuheterapeuttina toimimisen kesällä 2016. Olen työskennellyt myös pienten lasten änkytysterapiakursseilla.

Minulla on laaja-alainen kokemus lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön kanssa työskentelemisestä. Olen tutkinut ja kuntouttanut lapsia, joilla on seuraavanlaisia kielen kehityksen pulmia:

  • vuorovaikutuksen ja kontaktin pulmat
  • valikoiva puhumattomuus
  • puheen ja kielen kehityksen viive
  • äänteellisen kehityksen ja artikulaation pulmat
  • puhe- ja syömismotoriikan ongelmat
  • puheen ja kielen kehityksen erityisvaikeus painottuen esim. puheen ymmärtämiseen, käsitteiden oppimiseen, nimeämiseen ja sanan löytämiseen tai kerrontaan.
  • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeus
  • änkytys
  • kaksi- ja monikielisyyteen liittyvät haasteet

Olen innostunut työstäni, ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen on minulle tärkeää. Käyn säännöllisesti alani täydennyskoulutuksissa ja tapaan kollegoitani niin pääkaupunkiseudulta kuin muualtakin Suomesta. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa.