Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on lievittää ja poistaa äänessä, puheessa, kielessä sekä kommunikoinnissa ilmeneviä pulmia. Puheterapialla parannetaan asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä niin kotona, päivähoidossa, koulussa kuin työelämässäkin.

Puheterapia on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteiden toteutumisessa myös asiakkaan läheisillä ja kommunikaatioympäristöillä on suuri rooli. Tavoitteet laaditaankin aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Puheterapian lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapiassa pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen työskentelytapaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän terapiassa käytetään toiminnallisia leikkejä ja pelejä, sillä lapsi oppii leikkimällä ja ilon kautta. Positiivinen palaute, kehu ja kannustus innostavat oppimaan.

Puheterapeuttista kuntoutusta voi saada erikoissairaanhoidon suosituksesta Kelan tai sairaanhoitopiirien kustantamana. Jotkut vakuutukset korvaavat puheterapiaa. Puheterapiapalveluja voi myös ostaa itse.

Tervetuloa puheterapiaan, pidetään hauskaa ja opitaan!